MÁY SẠC ENERGIC PLUS 48V/80A

  • LF-3 48/80-0
  • MỚI

MÁY SẠC ENERGIC PLUS 48V/80A

Sản phẩm chính hãng Italia, chất lượng cao cấp đạt chuẩn IP21.

Ổn định dòng và bảo vệ tuổi thọ cho bình điện.

Model: LF-3 48/80-0

Input:

3-phase 3x400Vac 50Hz

AC 9A 5.5KVA

Output: 48V/80A

Number of cells/type: 24 Pb (48 Vnom)

Battery Capacity: 360-600 AH / 7-12h

0919.022.689
0919.022.689
top
phone 0919.022.689